14/10/2017 | 1

4 điều bất ổn sẽ xuất hiện khi trợ cấp Obamacare chấm dứt

4 điều bất ổn sẽ xuất hiện khi trợ cấp Obamacare chấm dứt

(Ảnh: Austin County News Online)

Washington DC. (Reuters) – Cách đây 2 ngày, khi chính phủ Tổng Thống Trump thông báo ngay lập tức chấm dứt khoản trợ cấp chia sẻ chi phí theo Obamacare, thị trường bảo hiểm y tế đã rúng động.

Chấm dứt trợ cấp có nghĩa là bảo phí của người tiêu thụ dựa vào thị trường bảo hiểm cá nhân sẽ tăng lên. Theo CBS News,  4 tình trạng sau sẽ xuất hiện khi trợ cấp Obamacare chấm dứt.

Một là người có thu nhập thấp đối mặt với việc phải trả thêm tiền co-pays. Các khoản tài trợ chia sẻ bảo phí được thiết kế, nhằm giúp  người có thu nhập thấp giảm thiểu số tiền túi bỏ ra để trả tiền khấu trừ (deductible) và tiền co-pays.  Trong năm 2017, có 7 triệu người Mỹ được hưởng trợ cấp này, chiếm quá nửa con số người mua bảo hiểm theo chương trình Obamacare. Các hãng bảo hiểm trả tiền cho họ, sau đó chính phủ liên bang bồi hoàn lại cho các hãng bảo hiểm. Nếu không có các khoản phụ cấp này, nhiều gia đình có thu nhập thấp sẽ không có khả năng chi trả cho các dịch vụ y tế dù họ có mua bảo hiểm.

Hai là mọi người mua bảo hiểm đều phải trả bảo phí cao hơn. Một khi không còn các khoản hoàn lại chi phí từ phía chính phủ, các công ty bảo hiểm buộc lòng phải tăng bảo phí đối với tất cả khách hàng. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội ước tính nếu không có các khoản trợ cấp chia sẻ chi phí, bảo phí sẽ tăng trung bình 20%.  Bảo phí tăng chỉ áp dụng cho tất cả khách hàng đang mua chương trình bảo y tế loại bạc (silver plan) – đây là loại duy nhất được hưởng tiền bao cấp. Những người không đủ điều kiện để được chính phủ giúp đỡ cũng sẽ bị tăng bảo phí.

Ba là các hãng bảo hiểm sẽ dần ra khỏi Obamacare. Sự không chắc chắn về tương lai của Obamacare, cũng như các khoản trợ cấp chia sẻ chi phí bị cắt đứt, là nguyên nhân khiến các công ty bảo hiểm không còn muốn tham gia vào thị trường cá nhân.  Nhiều quận hạt sẽ phải đối diện một công ty bảo hiểm duy nhất hoặc không có một công ty bảo hiểm nào bán tại vùng của họ. Kết quả họ sẽ sống trong tình trạng không có bảo hiểm y tế.

Bốn là người tiêu thụ có thể mua những chương trình bảo hiểm không đầy đủ khác. Từ nay cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ được phép mua các loại bảo hiểm thay thếrẻ hơn, nhưng không theo những quy định tối thiểu của Obamacare, thí dụ như chương trình y tế cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, chương trình sức khỏe tâm thần… Khách hàng sẽ chuyển sang những chương trình bảo hiểm rẻ này một khi chúng có sẵn ngoài thị trường.  Các nhà phê bình, trong đó có nhiều ủy viên bảo hiểm của chính phủ, lo ngại rằng  điều này sẽ làm tăng chi phí cho người có bệnh từ trước, và một số bệnh nặng sẽ không được chi trả trong chương trình Obamacare. (Mai Đức)