02/05/2015 | 0

4 dân biểu Hoa Kỳ đề nghị dự luật cải thiện nhân quyền Việt Nam

4 dân biểu Hoa Kỳ đề nghị dự luật cải thiện nhân quyền Việt Nam

Dân biểu Chris Smith: “Đảng Cộng sản không phải là tương lai của Việt Nam”.

Gắn liền vấn đề nhân quyền với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, dự luật khuyến cáo chính quyền Hoa Kỳ trong tiến trình đàm phán với Hà Nội, đừng vì những lợi ích kinh tế, thương mại mà quên vấn đề nhân quyền.

Dân biểu Chris Smith, Chủ tịch tiểu ban đặc trách nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam là tệ hại. Ông nói Việt Nam không xứng đáng nhận được những lợi ích thương mại, hay hợp tác an ninh mà Washington hứa hẹn. Ông cũng kết luận rằng đảng CSVN không phải là tương lai của Việt Nam và cho rằng cải thiện nhân quyền là điều cơ bản đưa tới quan hệ tốt hơn giữa hai nước.

“Người dân Mỹ không phải cấp tiền cho việc tra tấn hay việc bỏ tù những nhà báo, những nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động quyền người lao động, hoặc những người ủng hộ dân chủ và tự do trên Internet,” dân biểu Smith nói.

Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cũng là người đồng bảo trợ dự luật này ngay từ đầu. Vào hôm 30 tháng 4 ra thông cáo ủng hộ dự luật. “Dự luật này là trọng yếu trong những nỗ lực của chúng ta nhằm cải thiện tình hình cho người dân Việt Nam,” thông cáo nói.

Những dân biểu đồng bảo trợ dự luật này còn có Dana Rohrabacher (Đảng Cộng hòa), Zoe Lofgren và Gerald Connolly (cùng Đảng Dân Chủ).

Những dự luật tương tự như dự luật này trong những năm gần đây đã thông qua dễ dàng ở Hạ viện, nhưng thường bị đình lại ở Thượng viện. Dự luật này sẽ không ngăn chặn hỗ trợ nhân đạo bao gồm viện trợ lương thực, những nỗ lực làm sạch chất độc da cam, hoặc các chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Thanh Lan / SBTN