10/06/2015 | 1

39% Cty EU giảm nhân viên tại Trung Cộng

39%  Cty EU giảm nhân viên tại Trung Cộng

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Một nhà kinh doanh vận động hành lang ngày thứ Tư 10 tháng Sáu cho rằng, các công ty Liên Âu đang ngày càng bi quan vì sự trì trệ của nền kinh tế Hoa Lục, và nhiều đơn vị đã sẵn sàng sa thải bớt nhân viên, vì sự cải cách thị trường quá chậm chạp tại nước này.

Nguồn tin này nói rằng, Bắc Kinh đang nhắm mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 7% trong năm nay, nhưng thực tế cho thấy, đây tỉ lệ chậm nhất trong hơn ¼ thế kỷ qua. Chủ tịch Phòng Thương mại Liên Âu, Jörg Wuttke nói rằng, không chỉ có công ty Liên Âu, mà cả các công ty Hoa Lục cũng đang phải đối phó với thách thức vì sự phát triển chậm chạp của nền kinh tế. Cuộc khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại Liên Âu tại Hoa Lục cho thấy, 39% công ty được khảo sát cho biết đã có kế hoạch cắt giảm chi phí, và nhiều đơn vị đang tính đến việc sa thải bớt nhân viên. Vẫn theo ông Jörg Wuttke thì ông ngạc nhiên về tin nói khoảng 58% công ty thành viên của Phòng Thương mại Liên Âu sẵn sàng sa thải người để làm gọn nhẹ bộ máy nhân sự khi đối phó với môi trường đầu tư quá nhiều khó khăn.

Phòng Thương mại Liên Âu cho rằng, khu vực kinh doanh thất vọng vì không thấy có sự tiến bộ trong việc Hoa Lục cam kết cải cách thị trường, để mở ra cơ hội kinh doanh cho thương nhân ngoại quốc trong các ngành kỹ nghệ nằm trong tay của nhà nước. (Song Châu)