25/12/2013 | 0

38 năm sau chiến tranh Đảng CSVN mới tìm hài cốt liệt sỹ

Báo trong nước vừa cho đăng bài viết “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: Việc làm thiêng liêng, thể hiện đạo lý dân tộc”. Đọc thoáng qua thì thấy đây là một việc làm ý nghĩa, tuy nhiên, nếu đọc kỹ và suy nghĩ một chút thì sẽ thấy ra bản chất vong ân bội nghĩa của Đảng CSVN đối với những người đã từng hy sinh xương máu cho họ. Tại sao chiến tranh đã qua 38 năm rồi mà đến bây giờ thì Đảng và Nhà Nước mới thật sự bắt đầu công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà theo bài báo là sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo?