ADS

3/6/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Trung Cộng càng hung hản thì Đảng CSVN càng lộ rỏ bản chất bán nước

CSVN đã đầu hàng Trung Cộng qua chính sách quốc phòng 3 KHÔNG mà thứ trưởng quốc phòng CSVN- Nguyễn Chí Vịnh – đã trình tấu cho Trung Cộng trong chuyến viếng thăm Trung Cộng năm 2010. Người Buôn Gió tâm sự với khan giả của SBTN nhân dịp ghé thăm Hoa Kỳ.

Bài Liên Hệ