3/6/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Trung Cộng càng hung hản thì Đảng CSVN càng lộ rỏ bản chất bán nước

CSVN đã đầu hàng Trung Cộng qua chính sách quốc phòng 3 KHÔNG mà thứ trưởng quốc phòng CSVN- Nguyễn Chí Vịnh – đã trình tấu cho Trung Cộng trong chuyến viếng thăm Trung Cộng năm 2010. Người Buôn Gió tâm sự với khan giả của SBTN nhân dịp ghé thăm Hoa Kỳ.