3600 tỉ cho một vở diễn mang tên “Bầu cử Quốc Hội “

Những ngày này không riêng ở Sài Gòn, mà bất kỳ ở đâu cũng thấy phủ màu đỏ của khẩu hiệu cho kỳ bầu cử Quốc Hội đang cận kề. Tổng số tiền gọi là kinh phí bầu cử được lấy từ tiền đóng thuế của người dân để chi cho vở diễn có tên bầu cử Quốc Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 này lên tới gần ba ngàn sáu trăm tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với lần bầu cử quốc hội khóa 2011 – 2015. Sở dĩ có thể mạnh miệng gọi là một vở tuồng sân khấu vì quốc hội nhiệm kỳ cũ chưa kết thúc, nhưng toàn bộ nội các của quốc hội và chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tuyên thệ nhậm chức từ giữa tháng tư năm 2016.