35 năm gia đình Phật tử Pháp Bảo – Úc Châu

Vào ngày 26/8/2016, gia đình phật tử chùa Pháp Bảo đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập gia đình này với sự tham dự của các gia đình Phật tử từ các chùa khác tại Sydney cùng tới chung vui.