10/03/2014 | 0

33.7% người dân Việt Nam ủng hộ hôn nhân đồng tính

33.7% người dân Việt Nam ủng hộ hôn nhân đồng tính

Việt Nam.
Kết quả từ cuộc khảo sát gần 5,300 người dân Việt Nam cho thấy, 33.7% nói ủng hộ việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính. Cuộc khảo sát này do Viện Nghiên cứu kinh tế – xã hội và môi trường Việt Nam thực hiện trong năm 2013.
Khoảng 5,300 người trong độ tuổi từ 18 đến 69 tuổi cư trú tại 8 tỉnh, thành lớn của Việt Nam là Sài Gòn, Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, An Giang, Sóc Trăng. Cuộc khảo sát này cũng cho biết, 72.7% cho rằng hôn nhân đồng tính không ảnh hưởng gì đến gia đình hoặc bản thân của họ. Cũng theo nội dung cuộc khảo sát trên, tỉ lệ người ủng hộ hôn nhân đồng tính cao hơn ở lớp người có trình độ từ bậc đại học trở lên, chiếm khoảng 49.9%. Tỉ lệ thấp hơn ở người có trình độ học vấn chưa tốt nghiệp phổ thông cơ sở: 18.5%.
Phúc trình được thực hiện từ cuộc khảo sát này cũng nói rằng, khoảng 41.2% người được hỏi ý kiến nói rằng họ công nhận quyền sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính tại Việt Nam. Phúc trình trên được công bố chính thức tại Hội nghị tham vấn ý kiến công chúng về dự án sửa đổi luật Hôn nhân và gia đình diễn ra tại Sài Gòn sáng ngày 9 tháng 3, 2014. – S. Châu