3/12/13 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Đại biểu Quốc Hội CSVN cùng bỏ phiếu không thay đổi Hiến Pháp

Mở đầu chương trình BÌNH LUẬN TIN TỨC hôm nay, LS Đỗ Phủ đã đề cập đến thông cáo báo chí mà đài SBTN đã đưa ra vào cuối tuần vừa qua liên quan đến số tiền quyên góp cứu trợ nạn nhân bão lụt lên đến hơn $500,000. 80% số tiền sẽ được trao cho Đại sứ Phi Luật Tân tại Hoa Thịnh Đốn và 20% còn lại sẽ được gửi đến các hội đoàn từ thiện để cứu trợ người Việt Nam trong nước. Phần còn lại của chương trình LS Đỗ Phủ và Tường Thắng đã bình luận về sự kiện các Đại biểu Quốc Hội cùng bỏ phiếu không thay đổi Hiến Pháp, đã tạo nên sự phẫn uất đối với người dân mà họ đại diện. Xin mời quý vị cùng theo dõi!