31/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nhớ về Quốc Học – Đồng Khánh ăm ắp kỷ niệm

Hàng cây long não trên đường Lê Lợi của cố đô Huế gắn với tuổi học trò của biết bao thế hệ, bởi nơi đây có hai ngôi trường rất nổi tiếng là Quốc Học và Đồng Khánh. Biết bao mùa Xuân đã trôi qua, cho dù trôi giạt ở phương trời nào, người Huế cứ còn nghe mãi trong tiếng gọi từ các phần đời quá khứ lặng chìm tha thiết, cứ mãi còn thấp thoáng cái hình ảnh đầu đời long lanh ước mơ của tuổi học trò đất Thần Kinh…