31/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Hội Nhà Báo Độc Lập họp cuối năm để vạch ra đường hướng 2016

Ngày 29/12 vừa qua, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam đã tổ chức buổi họp thường kì lần thứ 5 để bàn về những kế hoạch, chiến lược và công việc của hội trong năm 2016. Cuộc họp được tổ chức tại một quán cà phê ở Sài Gòn. Dù được công bố công khai nhưng lần này các thành viên đều không bị ngăn chặn hay sách nhiễu từ phía chính quyền như những lần trước.