Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam 31/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Hội Nhà Báo Độc Lập họp cuối năm để vạch ra đường hướng 2016

31/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Hội Nhà Báo Độc Lập họp cuối năm để vạch ra đường hướng 2016

Ngày 29/12 vừa qua, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam đã tổ chức buổi họp thường kì lần thứ 5 để bàn về những kế hoạch, chiến lược và công việc của hội trong năm 2016. Cuộc họp được tổ chức tại một quán cà phê ở Sài Gòn. Dù được công bố công khai nhưng lần này các thành viên đều không bị ngăn chặn hay sách nhiễu từ phía chính quyền như những lần trước.

(1)