31/12/13 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Việt Nam trong năm 2014?

Đúng 100 năm trước vào 1914, Đệ Nhất Thế Chiến đã bắt đầu và từ đó kéo theo những sự kiện lịch sử thay đổi cả trật tự toàn cầu: cuộc cách mạng vô sản tại Nga, sự lên ngôi của chủ nghiã phát xít, rồi Đệ Nhị Thế Chiến và cuộc diện tại Việt Nam cũng thay đổi. Chuyện gì sẽ xảy ra năm 2014 và sẽ kéo theo những sự kiện gì tại Việt Nam? Bài học về tuần lễ vàng của năm 1945 có thể sẽ lập lại trong những ngày tới ở Việt Nam? Xin mời các bạn xem chương trình Bình Luận Tin Tức hôm nay.