31/10/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Câu chuyện về ông Cả Trước khai phá Trảng Bàng

Khu Bình Tịnh – Phước Lộc là khu đất đầu tiên của Tây Ninh được khai phá và làng Bình Tịnh, xã An Tịnh, làng Gia Lộc, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng là 2 làng cổ nhất của Tây Ninh. Trong tiến trình khai hoang, lập ấp ở Trảng Bàng, ông Cả Đặng Văn Trước là người có công lớn. Để ghi nhớ ơn ông, nhân dân trong làng đã xây đền thờ ông, rồi tôn ông làm Thành hoàng làng, thờ tại đình Gia Lộc. Đến thắp nén hương ở đền thờ Ông Cả, khách phương xa sẽ cảm nhận được hồn phách bậc tiền nhân và tấm lòng của người dân tri ân bậc Tiên hiền đã có công khai phá và mở đất Trảng Bàng xưa.