31/01/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Hội Nhà Báo Độc Lập thảo luận về kết quả bầu bán trong Đại Hội Đảng.mp4

Khoảng 30 người là thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập và khách mời đã có một buổi họp tất niên Ất Mùi vào sáng ngày 30/1/2016, chỉ sau đại hội đảng XII vài ngày. Chính vì thế phần nhiều các ý kiến trong cuộc họp đều nói về kết quả bầu bán ở đại hội đảng. Kết quả ở đại hội đảng XII vừa qua với việc Nguyễn Tấn Dũng rớt, và ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ chức tổng bí thư, một số tin tức cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa chịu đầu hàng và sẽ có những diễn biến khó lường sắp tới.