29/08/2014 | 0

31 dân biểu Úc đòi CSVN trả tự do ngay Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hòang Quốc Hùng

31 dân biểu Úc đòi CSVN trả tự do ngay Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hòang Quốc Hùng

Hôm nay, ngày 29/8/2014, Văn phòng Dân Biểu Chris Hayes vừa phổ biến một lá thư do 31 dân biểu Quốc Hội Liên Bang đồng ký tên, kêu gọi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thả ngay hai nhà đấu tranh cho quyền lợi người lao động Đòan Huy Chương và Nguyễn Hòang Quốc Hùng.

Dân Biểu Chris Hayes là người đã hỗ trợ cho cuộc Hội Thảo về quyền lao động, quyền dân sự và nhân quyền vào ngày 14-5-2014 tại Quốc Hội Liên Bang Úc, do Khối 8406 và Khối 1706 đồng tổ chức.

Trong lá thư, các dân biểu Quốc Hội Liên Bang Úc đã bày tỏ sự quan tâm đến trường hợp của hai ông Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hòang Quốc Hùng tiếp tục bị giam cầm từ tháng 2 năm 2010. Hai nhà họat động cho quyền của những người lao động này đã bị xử bảy năm và chín năm tù, cùng với Đỗ Thị Minh Hạnh, vì họ đã phân phối các tài liệu về quyền lao động trong một cuộc đình công tại hãng giày Mỹ Phong tỉnh Trà Vinh.Trong khi Đỗ Thị Minh Hạnh đã được trả tự do một cách vô điều kiện vào ngày 26 tháng 6, hai người đồng sự cùng bị buộc tội là Đòan Huy Chương và Nguyễn Hòang Quốc Hùng vẫn còn bị giam giữ. Đáng quan ngại hơn, nhiều tường trình cho thấy hai người đã bị đối xử khắc nghiệt, có giai đọan còn bị biệt giam.

Mặc dù họ đã bị khép án vi phạm an ninh quốc gia, nhưng dân biểu Úc hiểu rõ những việc làm của họ đơn giản chỉ nhằm hỗ trợ quyền công nhân trong cuộc đình công.

Lá thư nói Việt Nam là một hội viên của Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, do đó phải có trách nhiệm cổ vũ và bảo vệ quyền làm người trên tòan thế giới. 31 dân biểu đã kêu gọi thả ngay hai nhà họat động này.

Trước những vi phạm nhân quyền tạo nên phẫn nộ khắp nơi của nhà cầm quyền CSVN, sức ép của quốc tế đòi Việt Nam trả tự do cho các nhà đấu tranh nhân quyền trong nước ngày càng mạnh mẽ hơn. (Đ. Hưng)