30/9/2014 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Hồng Kông dành lại quyền làm người

Phỏng vấn hoà thượng Thích Không Tánh về việc CSVN ra lệnh phải giải toả chùa Liên Trì. Cuộc cách mạng ô dù của người dân Hồng Kông đang xảy ra, thái độ của Trung Cộng thế nào? Đàn áp hay lùi một bước nhưng sẽ tiến hai bước?