30/06/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Sức ép TPP bắt đầu đè lên nhà nước CSVN

Chữ ký của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trên luật cho phép tổng thống quyền hành xử (fast track) trong lúc thương lượng thoả ước mậu dịch TPP chưa ráo mực thì Hoa Kỳ đã yêu cầu CSVN giảm và cắt đứt việc sử dụng nguyên liệu cho các sản phẩm may mặc và giầy dép từ Trung Cộng. Đây là luật chơi của TPP. Các nước thành viên chỉ sử dụng nguyên liệu của các thành viên trong TPP và Trung Cộng không phải là thành viên của TPP. Cùng lúc dàn khoan Hải Dương 981 của Trung Cộng được kéo lại vào hải phận Việt Nam để tìm kiếm và khai thác dầu. Ẩn số ngày càng biến ảo nhưng thử xem lần này các đỉnh cao trí tuệ vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Marx – Lenin của thế kỷ thứ 18 vào bài toán cũ rích của thế kỷ thứ 21 thế nào đây.