29/11/2013 | 0

3000 ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN VIỆT NAM QUA TÀU

3000 ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN VIỆT NAM QUA TÀU

Tin Quảng Tây – Trong lúc cả nước người dân đang sôi sục vì việc Trung cộng lấn chiếm đất biển của Việt Nam, ngược lại nhà cầm quyền Cộng sản vẫn cho thấy lệ thuộc hoàn toàn vào Bắc Kinh qua kinh tế, chính trị cũng như cả tương lai giới trẻ. Trong tuần qua 3000 thanh niên Việt Nam đã được gửi sang 7 thành phố khác nhau của tỉnh Quảng Tây, Trung Cộng để tham dự Đại hội Thanh niên Việt Trung lần thứ 2. Ban tổ chức tuyên truyền rằng đây là hoạt động thiết thực nhằm mục đích vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước theo phương châm 16 chữ vàng của Đặng Tiểu Bình. Phía Việt Nam gửi sang 3000 thanh niên là những đoàn viên, thanh niên gồm viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, văn nghệ sỹ và cả lực sĩ. Bên phía Trung cộng gửi 5600 thanh niên của tỉnh Quảng Tây và 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ 30 tỉnh thành của Trung Cộng. Lẽ dĩ nhiên mọi diễn tiến trong đại hội đều được tổ chức theo ý của Trung cộng, dùng ngôn ngữ Trung cộng và tuyên truyền cho đảng Cộng sản Trung Hoa. Tin cho biết đại hội đã được tổ chức tại 8 thành phố là Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, và Sùng Tả.