30-04 năm nay Việt gian cộng sản diễn tuồng hoà hợp hoà giải trong khi đó thì Trung Cộng kéo ngay giàn khoan dầu vào tận nhà, ngồi xổm vào chén cơm của người VN. Vậy có nên hoà hợp hoà giải với Cộng sản bán nước?

30-4 năm nay Việt gian cộng sản diễn tuồng hoà hợp hoà giải trong khi đó thì Trung Cộng kéo ngay giàn khoan dầu vào tận nhà, ngồi xổm vào chén cơm của người VN. Vậy có nên hoà hợp hoà giải với Cộng sản bán nước?