20/07/2015 | 1

3 tiểu bang ra lệnh trang bị vũ khí cho Vệ binh Quốc gia

3 tiểu bang ra lệnh trang bị vũ khí cho Vệ binh Quốc gia

West Palm Beach, Florida. (Reuters) – Thống đốc các tiểu bang Florida, Texas và Indiana ra lệnh cho tất cả thành viên Vệ binh Quốc gia làm việc tại văn phòng, và tại những cơ sở quân sự khác, được trang bị vũ khí, sau các cuộc tấn công vào hai cơ sở quân sự ở Tennessee khiến 5 nhân viên mặc quân phục bị thiệt mạng.

Thống đốc Rick Scott của Florida, Greg Abbott của Texas và Mike Pence của Indiana nói thành viên Vệ binh Quốc gia có quyền tự bảo vệ, sau khi 4 thủy quân lục chiến và một binh nhất Hải quân bị bắn chết ở Chattanooga, Tennessee, hôm thứ Năm. Hiện trường tội ác là một văn phòng tuyển mộ của Hải quân, đặt trong một khu thương mại. Ở Florida, 6 văn phòng của Vệ binh Quốc gia tại các trung tâm mua sắm được đóng cửa ngay lập tức. Thống đốc Scott nói ông vừa ký một sắc lệnh hành pháp với các bước như sau. Một là đóng cửa các văn phòng tuyển mộ trên toàn tiểu bang. Hai là nhân viên văn phòng tuyển mộ được trang bị vũ khí. Ba là các văn phòng tuyển mộ được mở cửa trở lại sau khi thành viên Vệ binh Quốc gia được an toàn.

Thống đốc Pence cũng ra lệnh trang bị vũ khí cho tất cả nhân viên quân sự tại các cơ sở tuyển mộ và các cơ sở Vệ binh Quốc gia. Tuy nhiên, theo thông báo của Ngũ Giác Đài, nhân viên quân sự mặc đồng phục không được mang súng cá nhân trong khi làm việc tại các văn phòng tuyển mộ. (Mai Đức)