3 nhà hoạt động nói về Hội Nghị RightsCon ở Manila

Hội Nghị quốc tế RightsCon năm nay đến Manila, Philippines ngày 24-25/3 nhằm cổ võ cho Tự Do Internet và Tự Do Ngôn Luận trong khu vực. Hội nghị quy tụ tham dự viên từ hơn 50 quốc gia, họp mặt để thảo luận phương cách bảo vệ một hệ thống internet tự do và quyền trên mạng của người dân trong vùng. Mời quý vị nghe chia sẻ của ba trong số các tham dự viên được mời từ Việt Nam đó là Hội Trưởng Hội Bầu Bí Tương Thân ông Nguyễn Lê Hùng, ông Trương Văn Dũng thuộc Hội Anh Em Dân Chủ, và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.