3 người gốc Việt dùng danh tánh người vô gia cư gian lận 3.5 triệu USD thuế

3 người gốc Việt dùng danh tánh người vô gia cư gian lận 3.5 triệu USD thuế

Theo Mecurry News, ba người này đã dùng giấy tờ của những người vô gia cư trong khu vực để khai gian tiền hoàn thuế lên tới 3.5 triệu Mỹ kim. Trọng Minh “John” Nguyễn, Diep Thi “Nancy” Võ, và Nam Thi Nguyễn đã từng bị buộc tội hồi đầu tháng này với tội âm mưu khai thuế gian lận và nội giấy thuế khai gian.

Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ (IRS), hình phạt cho các tội này sẽ lên đến 15 năm tù và tiền phạt là 500,000 Mỹ kim. Các nhân viên điều tra của IRS cho rằng cả ba đã có kế hoạch từ giữa tháng 5 năm 2012 và tháng 12 năm 2013. Họ tìm tòi khắp các chỗ trú ẩn ở địa phương và các trại tạm trú của người vô gia cư, để tìm người nghèo mà ba họ cho rằng không khai thuế lợi tức trong những năm gần đây. Với lời hứa về số tiền của chính phủ, 3 người này đã thuyết phục được mọi người đưa cho họ thông tin cá nhân và ký khống vào những đơn khai thuế.

Nancy, John và Nam tự nhận đã làm hồ sơ 4 năm cho mỗi cá nhân lấy được và thuê hàng chục hộp thư để che giấu mưu đồ và tiền hoàn thuế cho chính họ. IRS cáo buộc rằng bộ ba nộp hoặc đã nộp giúp hơn 1,700 tờ khai thuế gian lận và thu được hơn 3.5 triệu Mỹ kim.

John Nguyễn đã bị bắt và bị buộc tội hôm 26 tháng 6. Nam Nguyễn và Nancy Võ đã bị bắt và bị buộc tội hôm 30 tháng 6. John Nguyen đang bị giam giữ không được tại ngoại ở nhà tù Santa Clara County, trong khi Nam Nguyễn và Nancy Võ được tại ngoại. Cả ba sẽ phải trở lại tòa án vào ngày 20 tháng 7.

Thanh Lan / SBTN