06/12/2019 | 15

3 loại chi phí Medicare sẽ tăng giá đáng kể trong tháng 1

3 loại chi phí Medicare sẽ tăng giá đáng kể trong tháng 1

Ảnh: Reuters

Tin Washington DC – Chi phí y tế hiện đã chiếm hơn 10% chi tiêu của người cao niên tại Hoa Kỳ, và năm 2020 sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho những người đang nhận chương trình Original Medicare. Một số lệ phí và tiền khấu trừ cho những người nhận chương trình Medicare truyền thống, được chính phủ quản lý, sẽ tăng thêm trong năm tới.

Theo đó, tiền hàng tháng tiêu chuẩn của Medicare Part B năm 2020 sẽ là 144.6 Mỹ kim một tháng, tăng thêm 9.1 Mỹ kim một tháng so với năm 2019. Ngoài ra, tiền khấu trừ hàng năm của Medicare Part B 2020 sẽ là 198 Mỹ kim một năm, tăng thêm 13 Mỹ kim. Và sau cùng, tiền khấu trừ chi phí nằm bệnh viện hàng năm của Medicare Part A 2020 là 1,408 Mỹ kim, tăng 44 Mỹ kim. Vào mỗi năm, người cao niên chỉ được tăng 1.6% tiền phúc lợi xã hội để bù đắp cho chi phí đời sống tăng thêm. Tỷ lệ này tương đương mức tăng khoảng 24 Mỹ kim một tháng. Do đó, việc chi phí y tế tăng thêm trong năm 2020 sẽ khiến người cao niên gần như mất sạch số tiền bù đắp chi phí cuộc sống. Tuy nhiên, ngược lại, chi phí của chương trình Medicare Advantage năm 2020 dự kiến sẽ thấp hơn 23% so với năm 2018. Trên thực tế, chi phí Medicare Advantage được cho là sẽ ở mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua. Original Medicare là chương trình Medicare truyền thống, được quản lý bởi chính phủ.

Các chi phí của Original Medicare thường bao gồm tiền hàng tháng và tiền khấu trừ. Trong khi đó, Medicare Advantage là chương trình được cung cấp bởi các hãng bảo hiểm tư nhân, do đó, chi phí của chương trình này, bao gồm tiền hàng tháng và tiền khấu trừ, sẽ thay đổi tùy theo từng hãng.

Mộc Miên