29/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Lăng Hoàng Gia Gò Công & những bí ẩn lịch sử

Qua cầu Mỹ Lợi trên Quốc lộ 50 là đường vào địa phận Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Trên đường vào thị xã, du khách thường dừng chân viếng thăm Lăng Hoàng Gia, nơi thờ dòng họ Phạm Đăng; trong đó có ông Phạm Đăng Hưng là ông ngoại Vua Tự Đức, thân sinh bà Thái hậu Từ Dụ mà dân gian gọi là Từ Dũ, vợ vua Thiệu Trị. Nơi đây có hai bí ẩn lịch sử: tấm bia ngợi ca công đức của Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, lại cũng đồng thời là bia mộ của viên trung úy Pháp chôn ở nghĩa địa Đất Thánh Tây Sài Gòn. Còn giếng cổ nằm phía sau nhà thờ, mang huyền thoại về ánh trăng, lúc bà Từ Dũ chào đời…