29/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Buổi khám bệnh cho thương phế binh VNCH cuối năm 2015 tại Sài Gòn

Sáng ngày 28 tháng 11, chương trìnhkhám sức khoẻ cho khoảng 50 thương phế binh VNCH tiếp tục diễn ra. Đây là buổi tổ chức tầm soát sức khỏe cho các ông thương phế binh VNCH cuối cùng trong năm 2015 và cũng là buổi cuối cùng mà linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại phụ trách. Ông sắp chia tay Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để nhận nhiệm sở mới ở một vùng đất nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam. Một năm rưỡi với chương trình tri ân các thương phế binh VNCH không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng chừng đó chất chứa biết bao nhiêu tình thương yêu của một vị linh mục đối với những mảnh đời bất hạnh.