28/07/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Khi nào CSVN quay về với dân tộc?

Bài viết đăng trên tờ The Economist bình luận về việc Tập Cận Bình đang từ từ đưa đảng cộng sản Trung Quốc quay về và bám lấy ông Không Tử. Nói một cách khác là quay về với dân tộc. Ít ra Khổng Tử là sản phẩm của người Trung Hoa chứ không phải là một chủ nghĩa ngoại lai nhập cảng từ Liên Xô. Còn CSVN thì khi nào mới quay về với dân tộc?