28/04/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Không thể hoà hợp hoà giải với CSVN

Cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trăn trở về hòa hơp hòa giải, trong khi ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc kêu gọi “những ai chưa về, thì hay trở về…40 năm rồi”. Người Việt tỵ nạn cộng sản không thể sống với hệ giá trị vô sản ngoại lai. Đảng cộng sản VN được khai sinh bằng nghị quyết của ban phương Đông Quốc Tế Cộng Sản (QTCS) và nhân viên làm việc có lương được trao cho cho nhiệm vụ thống nhất ba đảng CSVN là Hồ Chí Minh! Đảng CSVN được sinh ra để phục vụ cho quyền lợi của đế quốc Liên Xô và quan thầy Lenin và Stalin trong chủ trương bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á nhằm làm suy yếu đế quốc Anh – Pháp (kẻ thù của Liên Xô), chứ nó không nhằm phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay, Đảng Cộng sản đang cầm quyền để mưu lợi cho bản thân chứ không phải vì quyền lợi của dân tộc. Khó cho bất cứ ai có thể hòa hợp hòa giải với một thể chế độc tài, bán nước, đang ngày càng đẩy đất nước đi xuống bờ vực thẳm.