28/01/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Sài Gòn chộn rộn phố ông đồ

Chưa đến chục ngày nữa là đã đến Tết Bính Thân. Sài Gòn chộn rộn chơi xuân lắm rồi. Góc đường Duy Tân phía sau Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn từ hôm 20 tháng chạp đã khai hội ông đồ. Các ông đồ Sài Gòn cũng áo dài khăn đống, cũng mực tàu, giấy đỏ nhưng giờ đây không đìu hiu như ông đồ đầy hoài niệm của thi sĩ Vũ Đình Liên… Với ai xa xứ, ắt hẳn sẽ đầy nhung nhớ sắc mai vàng rực rỡ trong nắng cuối năm trên con đường Duy Tân một thuở học trò cây dài bóng mát.