27/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Bị bắt vì tờ rơi ghi lời Nguyễn Tấn Dũng về Công đoàn độc lập

Ông Hoàng Bình, thành viên Lao Động Việt đã bị công an Hoà Thạnh, Tân Phú, Sài Gòn câu lưu vì giữ 4 ngàn tờ rơi ghi lời của Nguyễn Tấn Dũng về công đoàn độc lập. Ông Bình cáo buộc những người an ninh mật vụ đã tấn công ông lúc ở trong đồn công an. Theo nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh, sự việc bắt giữ Hoàng Bình, thành viên Lao Động Việt vì tờ rơi có lời Nguyễn Tấn Dũng đề cập đến công đoàn độc lập là chỉ dấu cho thấy việc Nhóm lợi ích trong đảng cộng sản đang có ý định muốn phá vỡ TPP.