Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 27/12/13 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

27/12/13 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

http://www.youtube.com/watch?v=KiF37nVec38

Quý vị có thể gửi ý kiến đóng góp về chương trình SBTN Morning tại địa chỉ email: sbtnmorning@sbtn.tv