27/10/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Đảng vơ vét của dân để trả nợ

Hết hạ phân lời gởi Mỹ kim xuống còn 0% để thu vét Mỹ kim từ túi người dân, rồi tính đến chuyện tháo vốn, rồi nghĩ đến việc bán các cổ phần trong doanh nghiệp và đẻ ra kế hoạch bán trái phiếu quốc tế để đảo nợ….. Tất cả chỉ vì tình hình kinh tế thế giới suy sụp nên làm hại đến ngân sách và nợ của đảng ta chứ không phải tại đảng ta yếu kém! Đảng ta đã tuyên bố tất cả đều nằm trong kịch bản từ đầu năm! Nhưng chưa thấy kịch bản nào của đảng chỉ rõ sẽ có “tiền rừng bạc bể” trong ngân sách cuối năm nay hay năm tới! Trước tình hình này, vỡ nợ chỉ còn là thời gian.