Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận Nhân Quyền Cho Việt Nam 26/9/2014 – NHÂN QUYỀN CHO VN: Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A

26/9/2014 – NHÂN QUYỀN CHO VN: Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Chương trình NHÂN QUYỀN CHO VN kỳ này có dịp phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A của Diễn đàn Xã Hội Dân Sự tại Việt Nam qua đường dây điện thoại, cùng nghe tiến sĩ chia sẻ về các yếu tố cần thiết cũng như khuynh hướng để phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam hiện nay. Liệu rằng Việt Nam có thể trở thành một xã hội dân chủ hay không?