25/2/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Bài học Ukraine cho Việt Nam?

Cuộc cách mạng tại Ukraine đã thành công vì người dân Ukraine không còn muốn tiếp tục làm chư hầu, nô lệ cho Nga. Khắp nơi tượng Lenin bị kéo đổ. Bài học nào của Ukraine dành cho Việt Nam? Liệu tình hình tại Việt Nam có giống như Ukraine? Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương có thể sẽ bị đình lại qua đến sang năm. Tại sao? Mời các bạn theo dõi trong chương trình Bình Luận Tin Tức tuần này.