Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận Tin Úc Châu 25/12/13 – TIN ÚC CHÂU: Úc tưng bừng đón Giáng Sinh

25/12/13 – TIN ÚC CHÂU: Úc tưng bừng đón Giáng Sinh

http://www.youtube.com/watch?v=YBFBOhvZQqs