25/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Cầu Nhị Thiên Đường ở Sài Gòn sắp về miền kỷ niệm

Trăm năm trước miệt kênh Đôi ở Chợ Lớn có hãng dầu nóng mang tên Nhị Thiên Đường. Ông chủ dầu nóng Nhị Thiên Đường xuất tiền ra cho chính phủ xây cầu, giúp người dân thuận tiện đi lại. Cầu khánh thành năm 1925 và mang luôn tên Nhị Thiên Đường. Ngoài những sự tích gắn với ông chủ tốt bụng hãng dầu Nhị Thiên Đường, cây cầu này từ khi xuất hiện đã trở thành nơi tụ tập của giới cá độ thời tiết ở Sài Gòn-Chợ Lớn đoán nắng đoán mưa. Đáng tiếc thay, những hình ảnh gắn bó gần thế kỷ của người dân Sài Gòn này sắp về miền kỷ niệm.