25/08/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Dân Trung Quốc tiếp tục “vinh quang” phục vụ tư bản

Chứng khoán rớt, xuất cảng cũng rớt. Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ để đẩy mạnh xuất cảng nhằm cứu nguy nền kinh tế “tư bản nhà nước”. Hệ quả là dân Trung Quốc nghèo hơn qua sự phá giá tiền tệ và tiếp tục lao động “vinh quang” hơn để phục vụ cho dân các xứ tư bản! Đó là cái giá phải trả cho cái gọi là kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình BÌNH LUẬN TIN TỨC kỳ này.