16/11/2015 | 0

25 năm khu bảo tồn biển Florida Keys

25 năm khu bảo tồn biển Florida Keys

Monroe, Florida. (CBS) — Thứ Hai ngày 16 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Khu Bảo Tồn Biển Quốc Gia Florida Keys, một khu vực do liên bang chỉ định bảo vệ gần 3 ngàn hải lý chung quanh chuỗi đảo Florida Keys.

Khu bảo tồn là một hệ sinh thái bao gồm những thảm cỏ biển nước nông, những hòn đảo với rừng đước bao quanh và rạn san hô lớn thứ ba của thế giới, và là duy nhất tại lục địa Hoa Kỳ. Khu bảo tồn này hỗ trợ hơn 6 ngàn loài sinh vật và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của những xác tàu đắm từ nhiều thế kỷ. Tổng Thống George H. W. Bush đã ký ban hành Đạo Luật Khu Bảo Tồn Và Bảo Vệ Biển Quốc Gia Florida Keys vào ngày 16 tháng 11 năm 1990. Ban đầu nhiều cư dân Keys phản đối việc khu vực được đặt dưới sự quản trị của Cơ Quan Hải Dương Và Khí Quyển Quốc Gia. Ngày nay, hầu hết cư dân Keys đồng ý là khu bảo tồn đã đóng vai trò lớn trong việc giảm thiểu tác hại của con người lên tài nguyên biển, và giúp quản trị và bảo vệ một hệ sinh thái tối quan trọng cho nền kinh tế dựa trên du lịch. (Huy Lam)