24/6/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Đã bán nước còn gì nữa để ra nghị quyết