24/01/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Người dân Việt Nam nói gì về đại hội đảng XII?

Đại hội đảng XII của đảng cộng sản Việt Nam diễn ra hơn nửa chặng đường với không ít những bất ngờ về mặt nhân sự và đều chứng tỏ những tin đồn trước đại hội là đúng. Trong những cuộc trà dư tửu hậu, thỉnh thoảng có người nhắc đến những đồn đoán ông này, hay bà kia giữ chức tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước. Phóng viên SBTN có dịp phỏng vấn những người dân về suy nghĩ và hiểu biết của họ về đại hội đảng đang diễn ra. Cuối cùng, nói như nhà thơ Nguyễn Duy, “phe nào thắng thì nhân dân đều bại”.