23/9/2014 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Ăn mày quá khứ

Tưởng rằng giương cao ngọn cờ đấu tranh giai cấp qua cuộc triển lãm cải cách ruộng đất sẽ lấy lại được lòng tin của người dân nhưng đã bị thảm bại, bèn quay ra gương cao ngọn cờ dân tộc qua việc trình chiếu cuốn phim Sống Với Lịch Sử với chi phí mà thuế người dân phải gánh là $1 triệu Mỹ Kim, cũng hoàn toàn thất bại. Sẽ còn màn kich ăn mày quá khứ nào nữa trong những ngày tới?