23/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Tiểu thương Ninh Hiệp khiêng quan tài, lập bàn thờ chống cưỡng chế

Hàng ngàn người dân chợ Nành Ninh Hiệp mấy ngày qua đem hàng chục quan tài, lập bàn thờ liệt sĩ để chống cưỡng chế. Sáng 21/12 có hàng ngàn người dân tập trung trước cửa Ùy Ban Nhân Dân xã Ninh Hiệp biểu tình phản đối việc nhà cầm quyền địa phương chuẩn bị cưỡng chế khu bãi gửi xe ở trung tâm xã để xây trung tâm thương mại. Mặc dù thời tiết Hà Nội đang giá lạnh, nhưng ban đêm hàng trăm người vẫn ra bãi giữ xe nằm ngủ, để canh chừng việc bị cưỡng chế giữa đêm.