23/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: 20 bạn trẻ tham gia lớp học Nhân quyền tại Sài Gòn

Khoảng 20 người trẻ đến tham dự buổi học về quyền con người và kinh nghiệm hoạt động, do luật sư Nguyễn Văn Đài tổ chức vào ngày 21/11 tại Sài Gòn. Những bạn trẻ này là học sinh cấp 3, sinh viên đại học hoặc mới vừa ra trường. Họ đến từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận và đang có ý muốn hoạt động cũng như yêu thích lĩnh vực nhân quyền. Trong buổi thảo luận, những diễn giả như luật sư Đài, bác sĩ Quyên, kỹ sư Trần Bang phân tích quyền con người ảnh hưởng đến đời sống mỗi cá nhân ra sao, nhất là bối cảnh đất nước hiện tại đứng trước những chuyển biến sang dân chủ của các nước trên thế giới.