30/10/2019 | 0

23 Thượng Nghị Sĩ yêu cầu điều tra chương trình xóa nợ học phí

23 Thượng Nghị Sĩ yêu cầu điều tra chương trình xóa nợ học phí

REUTERS/Andrew Burton

Tin Washington DC – Theo bản tin của đài NPR, 23 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang yêu cầu cơ quan bảo vệ người tiêu thụ điều tra một văn phòng dịch vụ cho vay, về vai trò của văn phòng này trong các rắc rối liên quan đến chương trình xóa nợ học phí, một chương trình được thiết kế để hỗ trợ giới nhân viên công chức. Dịch vụ cho vay Pennsylvania Higher Education Assistance Agency, gọi tắt là FedLoan hay PHEAA, là một trong các cơ quan quản lý chương trình xóa nợ học phí cho công chức. Trong thư gởi bà Kathleen Kraninger, giám đốc Phòng bảo vệ người tiêu thụ CFPB, các thượng nghị sĩ nói rằng trong suốt nhiều năm, các cơ quan giám sát của chính phủ liên tục phát hiện rằng, các sai sót của PHEAA trong cách cai quản đã khiến nhiều nhân viên công chức bị từ chối xóa nợ, dù lẽ ra họ phải được phê chuẩn. Các thượng nghị sĩ gởi thư cho CFPB đều thuộc đảng Dân Chủ, bao gồm cả các ứng cử viên tổng thống như ông Bernie Sanders và bà Elizabeth Warren. Các thượng nghị sĩ viết, các nhân viên công chức cần được bảo vệ ngay lập tức, do đó, CFPB cần mở cuộc điều tra đối với cách làm việc của PHEAA trong việc cai quản  chương trình xóa nợ. Chương trình xóa nợ học phí được thiết kế để giúp đỡ giới cảnh sát, quân nhân, giáo viên, và những người làm việc cho các tổ chức phi chính phủ. Nếu những người này đã trả một số tiền phù hợp trong suốt 10 năm, số nợ còn lại của họ sẽ được xóa bỏ. Tuy nhiên, theo bản tin của NPR, chương trình xóa nợ đã từ chối 99% đơn xin hỗ trợ của những người cho rằng họ đủ điều kiện. Phòng bảo vệ người tiêu thụ chưa trả lời thư của các thượng nghị sĩ, trong khi dịch vụ cho vay PHEAA nói rằng cơ quan này luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Mộc Miên