Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận Bình Luận Tin Tức 22/7/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Hồi một màn kịch 981 vừa hạ màn: Đón xem Part Deux

22/7/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Hồi một màn kịch 981 vừa hạ màn: Đón xem Part Deux

Giàn khoan HD-981 biến mất chỉ trong một đêm. Trung Cộng đưa lý do di chuyển giàn khoan vì muốn tránh bảo! Có thật là giàn khoan muốn tránh bảo hay còn một lý do nào khác? Kính mời quý vị cùng đón xem để hiểu thêm về tình hình này.