22/4/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Tình hình Ukraine vẫn là điểm nóng trên thế giới hiện nay.

Tình hình Ukraine vẫn là điểm nóng trên thế giới hiện nay. Liệu các phe sẽ tôn trọng những gì đã ký kết? Báo nguy tình hình kinh tế dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN còn thua xa kinh tế của Cam Bốt…..