21/1/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Đảng CSVN ra lệnh phá các buổi lễ tưởng niệm trận Hoàng Sa

Vào ngày 19/1 vừa qua, nhà cầm quyền CSVN cho công an và an ninh phá buổi lể tưởng niệm trận chiến Hoàng Sa tại Hà Nội, tại Sài Gòn cũng như vào giờ chót ra lệnh huỷ bỏ chương trình tưởng niệm tại Đà Nẵng. Hành động này càng chứng tỏ bản chất Việt gian tôn thờ quan thày Trung Quốc của đảng CSVN. Chính vì thế mà đảng đã “cúng cụ” Hoàng Sa cho quan thầy. Mặc vào chiếc áo cộng sản, thì lãnh thỏ được đặt dưới hàng thứ yếu so với quyền lợi của mẫu quốc.