21/10/2104 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Kinh tế của CSVN đang đi xuống vực thẳm

Nợ ngày càng chồng chất, CSVN không còn lối thoát nào để tránh khỏi con đường phá sản. Còn đường duy nhất để cứu VN là phải thay đổi! Bài học về sự độc lập của các cơ quan hành pháp, lập pháp và nhất là quyền tự do ngôn luận, báo chí qua cuộc biểu tình đòi tự do sân chủ của sinh viên Hồng Kông.