21/07/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Vì sao bây giờ mới nhắc trận đánh Vị Xuyên 1984?

Cuộc chiến tranh biên giới giữa CSVN và Trung Cộng kéo dài 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989 chứ không ngừng lại ở năm 1979. Cao điểm của cuộc chiến là tháng 04 năm 1984 và năm 1985, khi CSVN mất ngọn núi cao nhất là Núi Đất và núi Phát Cả. Theo tài liệu trên các trang mạng của những cán binh Trung Cộng cho biết, Núi Đất được Trung Cộng đổi tên là núi Lão Sơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao bây giờ CSVN mới từ từ cho phép nói đến trận đánh ở Vị Xuyên?