21/04/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Hải Phòng – khúc dạo đầu cho Con Đường Tơ Lụa trên biển của Trung Cộng

Pakistan là phần dạo đầu cho khúc nhạc con đường tơ lụa trên đất liền của Trung Cộng thì Hải Phòng là phần dạo đầu cho con đường tơ lụa trên biển cho Trung Cộng. Dùng kinh tế quốc doanh làm chủ đạo là hướng con tàu Việt Nam vào hố thẳm của nghèo đói và phá sản! Hoa Kỳ quyết tâm quay về Á Châu, ngăn chận sự lớn mạnh và chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng. Mời quý vị cùng xem những bình luận về các đề tài này trong chương trình Bình Luận Tin Tức tuần này với Đổ Phủ và Tường Thắng.