21/01/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Cuộc hội ngộ báo chí quốc ngữ 150 năm

“Giở chồng báo cũ” là tên của một cuộc triển lãm vừa diễn ra tại Sài Gòn do công ty Nhã Nam thực hiện. Có hơn 300 đầu báo được huy động từ các nhà sưu tập tư nhân. Bạn đọc có thể tận mắt xem bản gốc các tờ báo từ buổi đầu báo chí quốc ngữ Việt Nam như Gia Định Báo, Lục Tỉnh Tân Văn, Nam Phong, Phong Hóa, Tri Tân, Phụ Nữ Tân Văn… Những tờ báo thế này cho thấy lịch sử báo chí Việt Nam không có bất kỳ liên quan gì đến cụm từ quen thuộc lâu nay vẫn được rao giảng, là “nền báo chí cách mạng Việt Nam” của nhà cầm quyền cộng sản.